Translate Blog

EnglishFrenchGermanSpainItalianDutchRussianPortugueseJapaneseKoreanArabicChinese Simplified

Feb 3, 2010

Nasihat mario teguh

Kualitas hidup kita ditentukan oleh kemampuan untuk mengharuskan diri kita sendiri – untuk menjadi pribadi baru yang lebih lurus dan lebih kuat. Itu sebabnya, bila Anda tidak menjadi ahli dalam mengharuskan diri sendiri – orang lain akan menjadi ahli dalam mengharuskan Anda, sebagai cara untuk meringankan keharusan-keharusan mereka.

Tetapi, bila Anda tidak mengetahui apa yang akan Anda capai, bagaimana Anda bisa mengetahui apa yang Anda haruskan kepada diri sendiri? Maka janganlah ditenangkan oleh keadaan di mana Anda sedang berada, tetapi damai-lah dengan arah perjalanan yang bernilai.
Itu sebabnya, langkah pertama adalah bagian yang paling penting dari keseluruhan proses pencapaian impian-impian Anda. Sadarilah bahwa tidak akan ada langkah ke seribu, bila tidak ada langkah pertama.

Maka bersegeralah. Bersegera memutuskan sebuah pilihan tindak, dan segera melakukannya – akan memperpendek masa tunggu untuk mengetahui apakah yang Anda lakukan adalah hal yang tepat, atau tidak. Kemudian, bersegeralah lagi dengan tindakan yang baru. Dan kemudian bersegeralah lagi memperbaiki, bila yang Anda lakukan belum tepat.


From: internet

No comments:

Post a Comment